AKTIVITETER

Här berättar vi lite mer om vad vi gör i föreningen.

 

Företagargalan

Genom vår delaktighet i Näringsliv i samverkan-NIS anordnar vi Företagargalan i Tierps Kommun varje år. Den 5 april 2019 gick den 6:e galan av stapeln på Pricks Club & Bar i Tierp. Se 2019 års vinnare.

Stipendiet “Årets Företagare” har delats ut sedan slutet av 80-talet av Tierps Kommun. Avsikten är att uppmärksamma framgångsrikt företagande i ett antal olika avseenden.

Det är öppet för alla att nominera sitt favoritföretag eller favoritföretagare i respektive kategori, sedan granskar en jury bestående av representanter från företagarföreningarna samt Tierps Kommun  alla nomineringar och utser tre nominerade i varje kategori. Vid företagargalan tillkännages vinnarna!

Följande priser delas ut-

Årets Företagare – Årets Butik – Årets Tjänsteföretag – Årets Tillverkande Företag och Årets Nykomling

SE VILKA SOM TAGIT EMOT PRIS GENOM ÅREN

Påverkansarbete

Vi bidrar till att skapa ett bra och attraktivt företagsklimat i kommunen. Föreningen står bakom aktiviteter för nätverkande och samverkan företagen emellan.

Föreningen medverkar i olika utvecklingsprojekt för att kommunen ska vara attraktiv att besöka, bo, leva och verka i.

Tierps Företagare är med i NIS – Näringsliv i Samverkan.

En sammanslutning mellan Företagare i Tierps Kommun, Tierps Kommun och ÖTV – företagarförening. Genom NIS gör vi bla Företagargalan, Tierps Torgfest och Företagskvällen.

Vi stödjer företag att utvecklas och bli starkare. Föreningen driver olika projekt som stöttar företagarnas utveckling. Exempel på detta är kompetensutvecklingsprojektet Affärskompetens.nu. Läs mer om det här: www.affarskompetens.nu

Vi bedriver påverkansarbete för att skapa bättre förutsättningar för företagande. Föreningen påverkar politiker och beslutsfattare kring företagarfrågor. Vi vill underlätta vardagen för våra medlemmar.

Föreningen informerar och agerar som länk i olika företagsrelaterade frågor.

Från Köping till Kärna

I december 2017 fick Näringsliv i samverkan ja på ett sökt Leaderprojekt för centrumutveckling i Tierps centralort. Pengarna kommer från Jordbruksverket. Företagare i Tierps kommun bidrar också till detta

projekt genom pengar från “Vision 10 000”.

Syftet och målet med projektet är att utveckla Tierps köping till en attraktiv landsbygdskärna. Butiker, tjänsteföretag, fastighetsägare, kommunen, ideella föreningar och lokalbefolkning ska samarbeta för att göra Tierp till en levande, attraktiv och modern mötes- och handelsplats.

Genom att sammanställa önskemål och visioner från projektets referensgrupp, workshops, och genomförda möten med alla berörda fastighetsägare i centrum ska ett underlag tas fram för att ligga till grund för kommunens kommande centrumplan.

Projektet är inriktat på Tierps centralort, men förväntas på olika sätt ge ”ringar på vattnet” för hela kommunen.