Om Företagare i Tierps Kommun

Företagare i Tierps Kommun är en ideell förening som startade redan 1911, den drivs av sina medlemmar för att främja företagandet i kommunen.

För att uppnå visionen arbetar föreningen
med följande områden:

Vi bidrar till att skapa ett bra och attraktivt företagsklimat i kommunen
Föreningen står bakom aktiviteter för nätverkande och samverkan företagen emellan. Exempel på detta är regelbundna Företagarfrukostar och den årliga Företagargalan.

Föreningen medverkar i olika utvecklingsprojekt för att kommunen ska vara attraktiv att besöka, bo, leva och verka i.

Tierps Företagare är med i NIS - Näringsliv i Samverkan. En sammanslutning mellan Företagare i Tierps Kommun, Tierps Kommun och ÖTV - företagarförening. Genom NIS gör vi bla Företagargalan, Tierps Torgfest och Företagskvällen.

Vi stödjer företag att utvecklas och bli starkare
Föreningen driver olika projekt som stöttar företagarnas utveckling. Exempel på detta är kompetensutvecklingsprojektet Affärskompetens.nu. Läs mer om det här: www.affarskompetens.nu

Vi bedriver påverkansarbete för att skapa bättre förutsättningar för företagande
Föreningen påverkar politiker och beslutsfattare kring företagarfrågor.

Vi vill underlätta vardagen för våra medlemmar
Föreningen informerar och agerar som länk i olika företagsrelaterade frågor.

Bli medlem nu - Registera dig online

BLI MEDLEM

Just nu har vi nästan 160 medlemmar och välkommnar alltid nya! Gå in och anmäl intresse.

Bli medlem här

VÅRA MEDLEMMAR

Är du nyfiken på vilka våra medlemmar är? Kolla på vår lista med företagare.

Se våra medlemmar

VÅR STYRELSE

Vill du komma i kontakt med någon av oss i företagare- föreningens styrelse?

Gå till styrelsen

VÅR ADRESS

Företagare i Tierps Kommun
Box 81
815 22 Tierp